Bộ néo cáp quang ADSS cho các loại khoảng vượt: 100m, 200m, 300m, 500m, 700m, 900m.

Contact Us: 04-37831601
Catalog : Phụ Kiện Cáp Quang
Views : 1396

 

Bộ néo cáp quang ADSS cho các loại khoảng vượt:  100m, 200m, 300m, 500m, 700m, 900m.

 

Dùng cho cáp quang tự treo ADSS, sản phẩm đã được các khách hàng lớn tại Việt Nam tin dùng trong nhiều năm như Viettel, EVN NPC…